Varmeanlegg

Hentet fra Variant VVS

logo

Gulvvarme

Vånnbåren gulvvarme gir energieffektiv og komfortabel oppvarming:
  • Hele gulvet lunkes varsomt opp av vann med lav temperatur. 
  • En jevn temperatur over gulvet gjør at man slipper overopphetede punkter, slik som f.eks. panelovener gir.
  • Liten temperturforskjell mellom gulv og luft skaper et godt inneklima
  • Man unngår trekk langs gulvet
Vannbåren gulvvarme gir fleksibilitet:
  • Enegiopptak tilpasset behov og muligheter: Bergvarme, jordkollektor, sjøkollektor, luft kan benyttes, evt. i kombinasjon med solfanger.
  • Møbler og innredning kan plasseres fritt, man må ikke unngå å dekke til en varmekilde.
  • Fleksibel regulering gir muligheter til å optimalisere oppvarmingen.
Vannbåren gulvvarme gir en verdiøkning på bygget:
  • Vannbåren gulvvarme gir ingen brannfare
  • Lavere energiforbruk -mindre strømregninger
  • Estetisk sett den beste løsningen 
Hvordan fungerer et gulvvarmesystem?
Lunkent vann (vanligvis melllom 35-45°) sirkulerer i et spesialrør ekstremt lang levetid. Vannet avgir varme til gulvet på en så skånsom måte at selv heltre furugulv, parkett eller laminatgulv kan benyttes.